Hakkımızda


Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Türkoloji Kongresi’nin X.’su bu yıl Türkistan şehrinde, üniversitemizin yerleşkesinde, 17-20 Ekim 2023 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrim içi formatta düzenlenecektir.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun Yüzüncü Yılı Onuruna” düzenlenecek olan X. Uluslararası Türkoloji Kongresinin ana konusu “Modern Türkoloji: Temel Paradigmalar ve Disiplinlerarasılık” olarak belirlenmiştir.

Türk medeniyeti konusu, ilim âleminde, Türkoloji alanında ve çeşitli yönleriyle sosyal bilimlerin tamamında üzerinde durulan konuların başında gelmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Üniversitemizin konu ile ilgili bütün birimleri ve Türkoloji Araştırma Enstitüsü de Türkoloji çalışmalarının öneminin farkındalığıyla, çalışmalarını yoğunlaştırarak devam ettirmektedir.

Kongremizde “Modern Türkoloji: Temel Paradigmalar ve Disiplinlerarasılık” ana konusu çerçevesinde sunacağınız bildiriler Türkçe, Kazakça, İngilizce, Rusça ve diğer Türk lehçelerinde olabilecektir.

Kongremizin elektronik posta adresi turkoloji.kongresi2023@ayu.edu.kz’dir. Kongre ile ilgili bütün yazışmalar bu adres aracılığıyla yapılacaktır.