X. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ

(Modern Türkoloji: Temel Paradigmalar ve Disiplinlerarasılık)

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Türkoloji Kongresi’nin X.’su bu yıl Türkistan şehrinde, üniversitemizin yerleşkesinde, 17-20 Ekim 2023 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrim içi formatta düzenlenecektir.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun Yüzüncü Yılı Onuruna” düzenlenecek olan X. Uluslararası Türkoloji Kongresinin ana konusu “Modern Türkoloji: Temel Paradigmalar ve Disiplinlerarasılık” olarak belirlenmiştir.

Türk medeniyeti konusu, ilim âleminde, Türkoloji alanında ve çeşitli yönleriyle sosyal bilimlerin tamamında üzerinde durulan konuların başında gelmektedir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Üniversitemizin konu ile ilgili bütün birimleri ve Türkoloji Araştırma Enstitüsü de Türkoloji çalışmalarının öneminin farkındalığıyla, çalışmalarını yoğunlaştırarak devam ettirmektedir.

Kongremizde “Modern Türkoloji: Temel Paradigmalar ve Disiplinlerarasılık” ana konusu çerçevesinde sunacağınız bildiriler Türkçe, Kazakça, İngilizce, Rusça ve diğer Türk lehçelerinde olabilecektir.

Başvurular https://forms.gle/acALd5Fjkug7E5pB9 adresi üzerinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanabilmesi için ilgili sayfadaki başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Kongre ile ilgi sorularınızı [email protected] posta adresinden ulaştırabilirsiniz.

X. Türkoloji Kongresi Protokollü Programı

30 Haziran 2023

Özetler için son gönderim tarihi

31 Temmuz 2023

Kabul edilen bildirilerin duyurulacağı tarih

30 Eylül 2023

Kabul edilen bildirilerin gönderilebileceği son tarih

17-20 Ekim 2023

Kongre
Tarihi