Bildiri Konuları


Kongre konuları Türkoloji araştırmalarının her alanını içine alacak genişliktedir. Kongrenin ana konusu olarak belirlenen “Modern Türkoloji: Temel Paradigmalar ve Disiplinlerarasılık” çerçevesinde Türkoloji araştırmalarının güncel durumu, disiplinler arası yaklaşımlar, temel paradigmaların yanı sıra kongrenin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılı onuruna düzenleniyor olması sebebiyle Türkiye Türkolojisinin tarihçesi, Türkiye’de Türkoloji çalışmalarına yaklaşımlar, Türkiye Türkolojisinde güncel konular, Türkiye Türkolojisi ve Türk Dünyası öncelikli olmak üzere dil, edebiyat, folklor, tarih, arkeoloji, Türk dini tarihi, Türk sanatı, Türk düşüncesi, Türk müziği alanları kongrenin genel konularıdır.

Türk dünyasındaki güncel gelişmelere bağlı olarak Türkoloji çalışmalarının odak noktasına geliyor olması sebebiyle genel konular içerisinde Türkoloji araştırmalarında geleneksel yaklaşımlar, Türkoloji ve Türk dünyası, Türkoloji ve Türk Dünyasının 2040 vizyonu konularının da akademik seviyede gündeme yeniden getirilmesi mevcut durumun tartışılması ve bir gelecek perspektifinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır.