Editörden


Saygıdeğer Okurlar,
 
bilig’in 98. sayısını sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
 
Bu sayıda birbirinden değerli ve ilgiyle okuyacağınız 8 farklı makale yer almakta. Makalelere göz gezdirmeniz dahi Türk dünyasının ne kadar zengin bir kültürel mirası barındırdığını; Türkoloji sahasının ne kadar mümbit bir alan olduğunu görmenize yetecektir.
 
Azerbaycan Türklerinde millet anlayışının oluşması sürecinde Mirza Feteli Ahundzade’nin rolünü Miroslav Hroch’un yaklaşımı çerçevesinde değerlendiren makale; Rusya’nın Orta İdil Bölgesi’nde Müslüman-Tatar ve Hristiyan-Rus kültürleri arasında kalmış olan Çuvaşların bir arada yaşadıkları topluluklarla olan ilişkileri ve birbirlerini nasıl algıladıklarını G.F. Timofeyev’in notları çerçevesinde değerlendiren çalışma; Özbek Türkçesinin çağrışım sözlüğü konusundaki makale, Türk dünyasının ortak iletişim dilinin geliştirilmesi açısından Türk lehçeleri arasındaki alış verişin önemine dikkat çeken çalışma bu çerçevede ilk dikkati çeken eserlerdir.
 
İngiliz seyyah Douglas Forsyt’ın 1873 Doğu Türkistan’a gerçekleştirdiği seyahate ilişkin analiz; Hindistan’ın Orta Asya politikasını Hintli siyaset düşünürü Kautilya’nın dış politika kuramı çerçevesinde değerlendiren çalışma; David Kherdian’ın annesinin yaşadıklarından yola çıkarak yazdığı “Hilal’in Gölgesinde Ermeni Bir Kızın Yazgısı” isimli kitabı “okur tepki teorisi” çerçevesinde irdeleyen makale; Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir cumhuriyet olan Tataristan’ın siyasal hayatına dair çalışma da aynı ölçü de özgün ve ilgi çekicidir.
 
Yayın Kurulu olarak en birinci önceliğimiz Türk dünyası sosyal bilimler alanında en kaliteli yazıları okuyucuya ulaştırmaktır. Bu sayımızda aynı anlayış ve titizlikle hazırlanmıştır. bilig sistemine yılda ortalama 600 civarında makale yüklenmektedir. Bunlardan ancak %2-3’ü aranan kriterleri karşılamaktadır. Bu manzaradan memnun olmadığımızı ancak seviyeyi daha da yukarı çıkarmak konusunda kararlı olduğumuzu ifade etmek isteriz.
 
Ocak 2022’de yayınlanacak olan 100. sayımızın hazırlıkları devam etmektedir. Özgün, alanında öncü, merak uyandıracak ve yeni çalışmalara ilham verecek makalelerinizi bekliyoruz. Yeni sayımızın etki gücünün önceki sayılarımızdan daha yüksek olması temennisiyle iyi okumalar dileriz.
 
Prof. Dr. Fırat Purtaş
Yayın Yönetmeni